:
REKOD BACAAN


 


INFO :

Kod di bahagian tepi adalah utk jenis buku bacaan

( Sila rujuk warna bagi setiap jenis buku di  bahagian bawah rekod bacaan )

Contoh rekod bacaan  : BA  3-15 : Bermaksud buku Bacalah Anakku , Buku 3 - Mukasurat 15

 

 

TH

GENIUS

TH

JAYA

TH

BIJAKSANA

TH

CEMERLANG

TH

PINTAR

TH

INOVASI

TH

ILMU

TH

MINDA

TH

INTELEK

TH 

KREATIF

5 TAHUN            
 6 TAHUN