:
REKOD BACAAN


 


INFO :

Kod di bahagian tepi adalah utk jenis buku bacaan

( Sila rujuk warna bagi setiap jenis buku di  bahagian bawah rekod bacaan )

Contoh rekod bacaan  : BA  3-15 : Bermaksud buku Bacalah Anakku , Buku 3 - Mukasurat 15

 

  TM TKM TS1 TS2 TNPB TIB TIPB TMPB TIMB
5 TAHUN      
 6 TAHUN